0 Menu

Pamięci pizzcy/ Remembrance of a pizza

80 / On Sale

Duży talerz z podniesioną krawędzią, około 30 cm średnicy/
Large plate, with a curved lip, about 30 cm wide, glossy glazed with some blacks and flowing greys