0 Menu

Pollock w Nippon

75 / Sold Out

Mniejsza czarka, barwiona różnymi glinami, pod błyszcącym szkliwem. Wnętrze białe, ciężka stopka, pojemność około 220 ml. Glina kamionkowa toczona na kole.