0 Menu

Szeroki Ostrygo

130 / Sold Out / On Sale

Kolejna wersja, tym razem w szerszym kształcie. Podobnie jak reszta ostryg solidnie rzeźbiona glina kamionkowa, około 1.3kg wagi, długość około 40 cm/ A wider version of the oyster, nicely sculpted stoneware, about 40 cm long.